Regulamin

Regulamin Polskiej Akademii Dzieci w WSNHiD w Poznaniu:


 1. O przyjęciu do PAD na rok 2014/2015 decyduje kolejność zgłoszeń mailowych na adres zapisypadwsnhid@gmail.com Należy przesłać kompletną listę uczestników.
 2. Informacje o kolejnych spotkaniach umieszczane będą  na naszym blogu (niedługo powstawnie nowa strona). Jeśli jakaś grupa nie może uczestniczyć w ktorymś ze spotkań, ma obowiązek poinformować o tym organizatorów PAD (na powyższego maila, najpóźniej tydzień przed spotkaniem). Umożliwi to na jednorazowe przyjęcie grupy z listy rezerwowej. Po drugiej nieobecności, o której organiazatorzy nie będą powiadomieni, grupa zostanie skreślona z PAD.
 3. Nauczyciele/opiekunowie zostaną zapisani przez organizatorów na bloga/stronę (w celu otrzymania newslettera). Należy zaakceptować zaproszenie, które przyjdzie po zgłoszeniu grupy, aby otrzymywać aktualne informacje bezpośrednio na maila.
 4. Przed wejściem na salę lub zaraz po wejściu prosimy o przekazanie prowadzącym legitymacji uczestników w celu ich podbicia.Legitymacje muszą  być umieszczone w przezroczystej koszulce oraz opisane (nazwa szkoły, klasy oraz dane opiekuna)
 5. Nauczyciele oraz opiekunowie są odpowiedzialni za niewnoszenie na salę wykładową jedzenia ani picia. Dopuszcza się picie z butelek.Bardzo prosimy o zwrócenie na to uwagi szczególnie podczas przerwy. Nauczyciele powinni sami dawać dobry przykład:)
 6. Nauczyciele oraz opiekunowie są odpowiedzialni za punktualne przybycie zarówno na początek wykładu jak i na drugą jego część (po przerwie).
 7. Nauczyciele oraz opiekunowie są odpowiedzialni za panowanie nad zachowaniem dzieci (pomoc przy uspokajaniu w przypadku zbyt dużego hałasu).
 8. Każde spotkanie może trwać maksymalnie 120 minut. Po pierwszym wykładzie jest 10-15’ przerwa.
 9. Prosimy o niewychodzenie z sali podczas wykładu. Bardzo prosimy nauczycieli, aby uczulili na to dzieci i zadbali szczególnie załatwienie “potrzeb toaletowych” przed wykładami.
 10. Obecność na wykładach jest obowiązkowa.
 11. O otrzymaniu dyplomu decyduje opiekun lub nauczyciel, który otrzymuje komplet zaświadczeń dla całej grupy.


 1. Dla wszystkich wykładowców: prezentacje należy przesłać najpóźniej tydzień przed wystąpieniem na adres konferencjapad@gmail.com Prezentacje puszczane będą tylko i wyłącznie z komputerów WSNHiD (ze względów organizacyjnych).
 2. Dla wszystkich wykładowców: prosimy pamiętać o zasadach dobrej prezentacji (średnio po 2 minuty na slajd, używamy głównie haseł i fotografii - nie nadużywamy tekstu, wybieramy tło kontrastujące z tekstem, używamy czcionek bezszeryfowych, np. Arial, Helvetica). Prezentacja powinna być tylko pomocą dla prelegenta (czyli mówimy - nie czytamy)
 3. Dla Młodych Naukowców: prezentacje można przygotować  z drobną pomocą  kolegów/ koleżanek lub rodziców. Bardzo prosimy rodziców o niewyręczanie dzieci w tej pracy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz