piątek, 27 czerwca 2014

Zaproszenie do programu Mistrzowie Kodowania.Opis programu
„Mistrzowie Kodowania" to objęty patronatami Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Gospodarki oraz Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej program edukacyjny, który ma na celu popularyzację nauki programowania w polskich szkołach. Program prowadzony jest ze środków Samsung Electronics Polska w partnerstwie z Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów oraz Stowarzyszeniem „Rodzice w Edukacji”. Celem programu jest popularyzacja nauki programowania w polskich szkołach.

W edycji pilotażowej programu wzięły udział 34 szkoły ze wszystkich województw. Ponad 1200 uczniów z klas 4-6, którzy brali udział w pilotażu, uczyło się kodowania w języku Scratch. W I edycji wzięło udział już 120 szkół, w tym jedna biblioteka publiczna i troje rodziców, którzy prowadzili zajęcia z programowania dla swoich dzieci oraz ich kolegów i koleżanek. Umiejętności programistyczne pod okiem prawie 250 nauczycieli rozwija ponad 4000 dzieci. I edycja programu rozpoczęła się 1 marca, a zakończyła 13 czerwca 2014 r. Festiwalem Projektów, który oddbył się w Warszawie. Podczas tej uroczystej gali szkoły i uczniowie zaprezentowali swoje prace programistyczne.

Programowanie uczy wielu umiejętności, które są kluczowe w dzisiejszym świecie - świadomego korzystania z technologii, analizowania informacji, wykorzystywania wiedzy w praktyce, kreatywności, samodzielnego dochodzenia do rozwiązań i pracy w zespole. Dzięki programowaniu młody człowiek uczy się rozumieć otaczający go świat i zachodzące w nim zmiany. Nie jest tylko biernym odbiorcą technologii, ale potrafi sam z jej użyciem realizować własne projekty.
Zależy nam na tym, aby tak ważna dziedzina współczesnego życia nie była zarezerwowana tylko dla wybranych. Chcemy pokazać, że nauka programowania może być przyjemna i łatwa – zarówno dla ucznia, jak i dla nauczyciela.

Zapraszamy do udziału w II edycji programu Mistrzowie Kodowania!
II edycja programu będzie całoroczna i obejmie swoim zasięgiem szkoły podstawowe i gimnazja, dla których przygotowujemy nowy program zajęć.

Aby zgłosić placówkę do II edycji programu, należy wypełnić FORMULARZ REKRUTACYJNY. Do programu mogą się zgłosić szkoły podstawowe i gimnazja oraz placówki edukacyjne z całej Polski. Udział w programie jest bezpłatny.
O przyjęciu do Programu decydują następujące kryteria:
a. Zaangażowanie Placówki i Nauczycieli/Edukatorów w realizację innych projektów edukacyjnych (szkolnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych), a także inicjatyw pozalekcyjnych i działań wykraczające poza realizację podstawy programowej – na przestrzeni ostatnich 3 lat.
b. Wyposażenie Placówki w sprzęt umożliwiający Nauczycielom/Edukatorom zrealizowanie Programu z zadeklarowaną grupą uczniów (z Zespołem Uczniowskim) w systemie 1 komputer na 1 ucznia.
Warunkiem przystąpienia do programu jest akceptacja postanowień REGULAMINU.
Termin zgłoszeń do Programu Mistrzowie Kodowania upływa 10 września 2014 r.
Wszystkie informacje znajdują się na stronie:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz